Waar rekening mee houden bij een arbeidscontract opstellen?

17 mei 2021

(Artikel gaat verder onder de advertentie)

Op het moment dat je er voor kiest om één of meerdere nieuwe mensen voor je te laten werken, spreekt het voor zich dat er daarvoor een bepaalde overeenkomst dient te worden opgesteld. Het gaat hierbij dan uiteraard om het opstellen van een zogenaamd arbeidscontract. Een dergelijke overeenkomst is zeer belangrijk omdat ze duidelijk aangeeft wat niet alleen de rechten, maar ook de plichten zijn van alle betrokken partijen. Het gaat hierbij dus niet alleen om de werknemer, maar ook om de werkgever. Zou jij graag ook willen weten waar je allemaal bij het opstellen van een dergelijk contract rekening mee dient te houden? Dan kan de informatie op deze pagina je daar ongetwijfeld bij helpen!

Welke informatie vormt de basis van een arbeidscontract?

 Ben je van plan om een arbeidscontract op te stellen? Dan moet je er rekening mee houden dat er daarvoor verschillende basisgegevens zijn vereist. Het gaat hierbij om de zogenaamde identificatiegegevens. Deze gegevens bestaan uit onder meer: 

  • De naam en voornaam van allebei de partijen; 
  • De woonplaats van de beide partijen; 
  • Wat de (hoofd)locatie is waar de arbeid zal worden uitgevoerd; 
  • De datum van indiensttreding; 
  • De functie; 

Naast bovenstaande is het in de basis ook zeer belangrijk om rekening te houden met de nieuwe / aangepaste privacywetgeving. Deze wetgeving geeft duidelijk aan dat de nieuwe werknemer op voldoende wijze dient te worden geïnformeerd over hoe je als werkgever exact moet omgaan met de persoonsgegevens die aan jou zijn verstrekt.

Welk soort arbeidscontract moet er worden opgesteld?

Eveneens zeer belangrijk om te weten is natuurlijk het soort arbeidscontract welke dient te worden opgesteld. Afhankelijk van het soort arbeidscontract in kwestie zijn er verschillende regels van toepassing. Het gaat hierbij om: 

  • Het soort werk welke dient te worden uitgevoerd (arbeider of bediende); 
  • De totale duur van de overeenkomst (beperkte of onbeperkte duur); 
  • De omvang van de prestaties die moeten worden geleverd; 

Het zijn de antwoorden op de hierboven aangegeven vragen die uiteindelijk bepalend zullen zijn voor hoe het arbeidscontract er precies uit dient te komen te zien. Het spreekt dan ook voor zich dat je er in de praktijk steeds goed aan doet om hier een duidelijk antwoord op te formuleren.

Welke andere zaken dien je in een arbeidscontract te vermelden?

Met bovenstaande is de basis voor de arbeidsovereenkomst gelegd. Dit gezegd hebbende zijn er ook nog een aantal andere zaken waar je beslist rekening mee zal willen houden. Wat bijvoorbeeld te denken van het loon dat de werknemer zal ontvangen voor de prestaties die hij of zij gaat leveren? Dan hebben we het bovendien ook nog niet gehad over de mogelijke extra voordelen die men kan ontvangen. Ook deze dienen altijd concreet beschreven te worden in de overeenkomst. 

Naast bovenstaande dient er uiteraard ook in elk arbeidscontract duidelijk te worden vermeld hoe de contractbeëindiging precies is geregeld. Let op, is er sprake van een contract voor onbepaalde duur? In die situatie zal je kunnen vaststellen dat er uiteraard geen sprake is van een concrete einddatum. In principe zou elke partij er in dat geval wel voor kunnen kiezen om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Dit is uiteraard zeker iets waar je rekening mee zal willen houden.

Vergeet ook niet om om je algemene voorwaarden op te stellen bij het opzetten van je bedrijf!

Beoordeel dit artikel!
[Totaal: 0   Gemiddelde:  0/5]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *