Wat is de taak van een casemanager bij langdurig verzuim?

8 november 2023

(Artikel gaat verder onder de advertentie)

Langdurig verzuim kan grote gevolgen hebben voor een bedrijf. Toch krijgen we hier allemaal eens mee te maken. Bijvoorbeeld doordat een medewerker door een ongeval tijdelijk niet in staat is om te werken of chronisch ziek is. In dat geval moeten er verdere stappen ondernomen worden. Meestal met het doel om de medewerker zo spoedig mogelijk weer te laten re-integreren binnen het bedrijf. Dit gebeurt in samenwerking met de bedrijfsarts. Daarnaast speelt ook de casemanager een belangrijke rol. Dat laatste is nog lang niet bij iedereen bekend. Het is echter niet voor niets dat er tal van vacatures casemanagement beschikbaar zijn, want de vraag naar deze deskundigen is groot. Eveneens als hun rol binnen het bedrijfsleven. In dit artikel gaan we hier dieper op in. 

Onafhankelijk advies 

Een van de grootste taken van een casemanager bij verzuim is dat deze onafhankelijk advies kan bieden over de situatie. Dit is erg belangrijk om de medewerker op de juiste weg te helpen. Bovendien is het een taak die de leidinggevende onmogelijk kan vervullen. Hoe goed bedoeld ook, er zullen altijd emoties bij komen kijken. Dit maakt dat een advies van iemand die dicht bij de medewerker staat, altijd gekleurd zal zijn. Het is echter niet de bedoeling dat de casemanager op de stoel van de bedrijfsarts gaat zitten. Medisch advies zal echt enkel door een professionele arts worden gegeven. 

Het doel van de casemanager is om duidelijkheid te scheppen over de gemaakte afspraken en de re-integratie te bespoedigen. Een casemanager kan vooral erg prettig zijn wanneer er sprake is van verzuim door arbeidsconflicten of andere zaken waardoor de spanning tussen de leidinggevende en de desbetreffende medewerker hooggespannen zal zijn.

Schadelast voor werkgever en werknemer beperken 

Bij langdurig verzuim ontstaat er een groot spinnenweb aan mogelijkheden en afspraken. Als leidinggevende ben jij verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van dit proces. Hierbij is het belangrijk dat de schadelast voor jou als werkgever zoveel mogelijk beperkt wordt, maar dat geldt natuurlijk ook voor de werknemer in kwestie. Het is echter lastig om het overzicht te bewaren als er heel veel gebeurt. Zeker wanneer hier ook veel emotie bij komt kijken. Daarom laat je dit werk over aan de casemanager. 

De casemanager is in staat om een verzuimanalyse te maken, een verzuimbeleid op te stellen en kan een dossier opbouwen over de gemaakte afspraken. Als de afspraken niet worden nagekomen, dan is hij ook in staat om hierover met beide partijen in gesprek te gaan. 

Door het inschakelen van een casemanager ben jij als werkgever er dus zeker van dat je alles hebt gedaan om de schadelast te voorkomen. Bovendien scheelt het ook heel veel tijd en energie, omdat je weet dat je dit in goede handen hebt neergelegd en dat er mee wordt gekeken naar de casus. 

Beoordeel dit artikel!
[Totaal: 0   Gemiddelde:  0/5]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *